بهترین مقالات و پروژه‌های دانشجویی

تحقیق، مقاله، پایان نامه، پژوهش، پاورپوینت و پروژه‌های دانشجویی

بهترین مقالات و پروژه‌های دانشجویی

تحقیق، مقاله، پایان نامه، پژوهش، پاورپوینت و پروژه‌های دانشجویی

فورفایل تایپ و ترجمه آموزش ساخت سایت 8 بنر 468 در 60 نفیس فایل nafisfile.com کسب و کار اینترنتی فرافایل، مرجع بزرگ خرید و فروش فایلهای دانشجویی

۳ مطلب با موضوع «علوم پایه :: شیمی» ثبت شده است

تحقیق-ارزیابی-میزان-تولید-داروی-دسفرال-از-سویه-استرپتومایسس-پیلوسوس-به-روش-بیولوژیک
تحقیق ارزیابی میزان تولید داروی دسفرال از سویه استرپتومایسس پیلوسوس به روش بیولوژیک
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 186
حجم فایل: 6802 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع ارزیابی میزان تولید داروی دسفرال از سویه استرپتومایسس پیلوسوس به روش بیولوژیک،
در قالب word و در 170 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده 1
مقدمه 3

فصل اول:
1-1- تالاسمی 8
1-2- اتیولوژی و سبب شناسی تالاسمی 8
1-2-1- خون شناسی 9
1-2-2- خون سازی و گلبولهای قرمز 10
1-3- تالاسمی و انواع آن 10
1-3-1 آلفا تالاسمی 10
1-3-2- بتا تالاسمی 11
1-3-2-1 بتا تالاسمی مینور(سالم ناقل) 11
1-3-2-2 – بتا تالاسمی ماژور( بیماری تالاسمی) 12
1-3-2-3-بتا تالاسمی بینابینی 13
1-4- تشخیص تالاسمی 13
1-5- درمان تالاسمی 13
1-6- فیزیولوژی عنصر آهن و اهمیت آن در بدن انسان 14
1-6-1- مسمومیت حاد آهنی 15
1-7- دسفرال 16
1-7-1- نحوه استفاده از داروی دسفرال 17
1-7-2-کاربردهای داروی دسفرال در پزشکی 18
1-7-3- عوارض ناشی از داروی دسفرال 19
1-7-4- اقدامات احتیاطی در مورد داروی دسفرال 19
1-7-5- ملاک توقف درمان بوسیله دسفرال 20 

فصل دوم:
2-1-  سیدرو فورها 22
2-1-1- هیدروکسامات ها 24
2-1-2- فنولات ها یا کاتکولات ها 25
2-2- دسفری اکسامین ها 26
2- 2-1 - ساختمان دسفری اکسامین 28
2-2-2- دسفراکسامین بصورت آنتی اکسیدان 28
2-2-3 - خصوصیات فیزیکو و شیمیایی دسفراکسامین 29
2-2-4- مکانیسم دسفراکسامین در جلوگیری از بیماریهای با بار اضافی آهن 29
2-2-5- تشکیل رادیکال  DFO nitroxide 30
2-3-  دسفری اکسامین B 31
2-3-1- بیوسنتر دسفری اکسامین B 33
2-3-2- ژن های کد کننده دسفری اکسامین B 33
2-4- تولید کننده های دسفری اکسامین 34
2-5- اهمیت آهن بر روی میکروارگانیسمها 35
2-6- مکانیسم عمل سیدروفورها در ارتباط با انتقال آهن به درون سلول میکروارگانیسم ها 36
2-7- تولید، استخراج و تخلیص دسفری اکسامین B 37

فصل سوم:
3-1- اکتینومیست ها 40
3-2- استرپتومایسس ها 43
3-2-1- پاتولوژی 43
3-2-2 – مرفولوژی و ساختمان 43
3-2-3- مشخصات کلنی 454
3-2-4- اسپورزایی 47
3-2-5- ترکیبات پوشش سلولی 49
3-2-6- تغذیه و فاکتورهای موثر بر رشد و خصوصیات فیزیکوشیمیایی 49
3-2-6-1- تغذیه 49
3-2-6-2- اکسیژن 50 
3-2-6-3 - رطوبت 50
3-2-6-4- دما 51
3-2-6-5- pH 51
3-2-6-6- اکولوژی 52
3-2-6-7- بیولوژی توسعه یافته استرپتومایسس 53
3-2-7- انواع فرآورده های میکروبی 56
3-2-7-1- متابولیت های اولیه 56
3-2-7-2- متابولیت های ثانویه 56
3-2-7-2-1- آنتی بیوتیک ها 58
3-2-7-2-1-1- فیزیولوژی و تنظیم تولید آنتی بیوتیک 58
3-2-7-3- آنزیم ها 63
3-2-7-3-1- پروتئازها 63
3-2-7-3-1-1- پروتئازهای اسیدی 67
3-2-7-3-1-1-1- رنین 67
3-2-7-3-1-2- پروتئازهای خنثی 67
3-2-7-3-1-3- پروتئاز های قلیایی 67
3-2-7-3-1-3-1- فرآیند تخمیر پروتئازهای قلیایی 68
3-2-7-3-1-3-2- تعیین فعالیت پروتئاز قلیایی 69
3-2-7-3-1-4- بازدارنده های فعالیت آنزیم پروتئاز وشلاته کننده ها 69
3-2-7-3-1-5- تجزیه 71
3-2-7-3-1-6- پروتئاز ها و استرپتومایسسها 71
3-2-8- محیط کشت  تخمیر صنعتی 71
3-2-8-1- نیازهای غذایی میکروارگانیسم‌ها 71
3-2-8-1-1- کربن 74
3-2-8-1-1-1- منابع کربن و استرپتومایسس ها 77
3-2-8-1-2-نیتروژن 78
3-2-8-1-2-1-  منابع نیتروژن و استرپتومایسس ها 80
3-2-8-1-3- هیدروژن و اکسیژن 80 
3-2-8-1-4- مواد معدنی 80
3-2-8-2-تنظیم کننده های متابولیکی 81
3-2-8-3- ضد کف ها 82
3-2-9- بیوسنتز  در استرپتومایسس ها 83

فصل چهارم:
4-1- دستگاه های مورد استفاده 86
4-2- وسایل مورد استفاده 86
4-3 - محیط های کشت مایع برای رشد باکتری 88
4-4- محیط های کشت جامد برای رشد باکتری 89
4-5- محیط های جامد برای تولید اسپور 89
4-6- مواد لازم جهت رنگ آمیزی گرم 90
4-7- مواد لازم جهت استفاده از میکروسکوپ نوری 91
4-8- محیط مورد استفاده جهت شناسایی کیفی دسفری اکسامین: محیط Des4 91
4-9- محیط مورد استفاده جهت اندازه گیری تولید دسفری اکسامین محیط Soy bean 91
4-10- مواد لازم جهت نگهداری و ذخیره باکتری ها 92
4-11- معرف های دسفری اکسامین 92
4-12- مواد لازم جهت رسم منحنی استاندارد دسفری اکسامین B 92
4-13- مواد لازم جهت استخراج دسفری اکسامین 92
4-14- مواد لازم جهت تهیه محلول Lysing Buffer 93
4-14-1 – مواد لازم جهت تهیه محلول Tris Hcl 93
4-15- محلول کازئین %5/0 دربافر فسفات 93
4-15-1- بافر فسفات (PBS) 93
4-16- محلول لوری (Lowry) 93

فصل پنجم:
5 – ١- تهیه و آماده سازی سویه استرپتومایسس پیلوسوس 98
5 ـ ٢ ـ بررسی خصوصیات مرفولوژیکی سویه استرپتومایسس پیلوسوس 98
5-٢-١- خصوصیات ماکروسکوپی 99
5- ٢-١-١- کشت استرپتومایسس پیلوسوس بر روی محیط جامد 99 
5-٢-١-٢- کشت استرپتومایسس پیلوسوس در محیط مایع 99
5-٢-٢ خصوصیات میکروسکوپی 99
5-٢-٢-١- تهیه لام از محیط کشت جامد 99
5-٢-٢-٢- تهیه لام از محیط کشت مایع 100
5ـ ٢ـ٢ـ ٣ـ رنگ آمیزی گرم 100
5 ـ ٣ـ تهیه مایع تلقیح 100
5 ـ ٣ـ ١ـ تهیه محیط ذخیره 101
5 ـ ٣ـ ٢ـ تهیه سوسپانسیون اسپور 101
5ـ ٤ـ رسم منحنی رشد استرپتومایسس پیلوسوس 101
5ـ ٥ـ بررسی تغییرات  pH در محیط کشت Soybean 102
5ـ ٦ـ تولید دسفری اکسامین توسط استرپتومایسس پیلوسوس 102
5ـ ٦ـ ١ـ تشخیص کیفی دسفری اکسامین 102
5ـ ٦ـ ٢ـ سنجش میزان تولید دسفری اکسامین در هر روز 103
5-6-3- رسم منحنی استاندارد دسفرال 103
5-٧ـ استخراج دسفری اکسامین بوسیله فنل-کلروفرم 104
 5 ـ ٧ـ ١ـ مزتیله کردن دسفری اکسامین 105
5-8- تعیین وجود دسفری اکسامین B در ماده استخراج شده 105
5ـ ٩ـ  بهینه سازی محیط کشت تولید دسفری اکسامین 107
5ـ ٩ـ ١ـ بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اکسامین 107
5 ـ ٩ـ ١ـ ١ـ بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اکسامین در یک محدوده غلظت 107
5ـ ٩ـ ٢ـ بررسی اثر اسیدآمینه ترئونین و اسید آمینه لوسین و ویتامین تیامینB1)  ( برتولید دسفری اکسامین 108
5 ـ ٩ـ ٣ـ بررسی گلوکز و ملاس و سوکروز بر تولید دسفری اکسامین 108
5ـ ٩ـ ٤ـ بررسی اثر شلاته کننده های کاتیون بر تولید دسفری اکسامین 108
5 ـ ٩ـ ٥ـ  استفاده از محیط کشت عصاره مخمر به جای استفاده از محیط کشت Soybean 109
5 ـ ٩ـ ٦ـ بررسی اثر مواد معدنی مختلف بر میزان تولید دسفری اکسامین 109
5 ـ٩ـ٦ـ١ـ بررسی تاثیر مواد معدنی در غلظت های مختلف بر میزان تولید دسفری اکسامین 111 
5 ـ ١٠ - بررسی پروتئاز تولیدی از استرپتومایسس پیلوسوس در حضور شلاته  کننده ها و مواد معدنی مختلف 112
5 ـ ١٠ـ ١ـ کشت باکتری و سنجش پروتئاز 112
5 ـ ١٠ـ 2ـ تخلیص کازئین 113

فصل ششم:
6ـ ١ـ بررسی خصوصیات مرفولوژیکی ماکروسکوپی استرپتومایسس پیلوسوس 115
6ـ ١ـ ١¬ـ خصوصیات ماکروسکوپی سویه استاندارد بر روی محیط کشت جامد 115
6 ـ ١ـ٢ـ خصوصیات ماکروسکوپی سویه استاندارد در محیط کشت مایع 115
6 ـ ٢ـ بررسی خصوصیات مرفولوژیکی میکروسکوپی استرپتومایسس پیلوسوس 116
6 ـ٣ـ رسم منحنی رشد استرپتوماسیس پیلوسوس در محیط کشت MYB 116
6-4- رسم منحنی pH بر حسب زمان در محیط کشت Soybean حاوی سویه استرپتومایسس پیلوسس 118
6 ـ ٥ـ تشخیص کیفی و کمی دسفری اکسامین تولیدی 120
6-5-1- تشخیص کیفی و تولید و یا عدم تولید دسفری اکسامین 120
6ـ٥ـ2ـ رسم نمودار استاندارد دسفرال 120
6ـ٥ـ3ـ میزان دسفری اکسامین تولیدی در هر روز توسط سویه استرپتومایسس پیلوسوس در محیط Soy bean 121
6-6- نتایج مربوط به استخراج دسفری اکسامین تولید شده توسط سویه استرپتومایسس پیلوسوس 122
6-6-1- نتایج مربوط به تأیید وجود دسفری اکسامین B در ماده استخراج شده 122
6-7-  بهینه سازی محیط کشت تولید دسفری اکسامین 124
6-7-1  بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اکسامین 124
6-7-1-1- بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اکسامین در یک محدوده غلظت 124
6ـ7ـ ٢ـ بررسی اثر اسید آمینه های ترئونین و لوسین و ویتامین تیامین (B1 ) 126
6 ـ 7ـ٣ـ بررسی گلوکز ، ملاس، سوکروز بر تولید دسفری اکسامین 126
6ـ 7ـ ٤ـ بررسی اثر شلاته کننده های کاتیون بر میزان تولید دسفری اکسامین 127
6ـ 7ـ ٥ـ استفاده از محیط کشت عصاره مخمر به جای استفاده از محیط کشت Soybean 128
6 ـ 7ـ ٦ـ بررسی اثر مواد معدنی مختلف بر میزان تولید دسفری اکسامین 128
6 – 7 – 6 – 1 – بررسی اثر مواد مختلف با غلظت متفاوت بر میزان تولید دسفری اکسامین 130 
6ـ8ـ بررسی پروتئاز تولیدی از استرپتومایسس پیلوسوس در حضور شلاته‌کننده و مواد معدنی مختلف 139

فصل هفتم:
- بحث و نتیجه گیری 143
- پیشنهادات 147
- فهرست منابع

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ تیر ۹۵ ، ۰۵:۰۰
محسن صادقی
گزارش-کارآموزی-شیمی-کاربردی-کنترل-کیفی-آب-شرب-در-شرکت-آب-و-فاضلاب-روستایی-شهرستان-گنبد-کاووس
گزارش کارآموزی شیمی کاربردی کنترل کیفی آب شرب در شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان گنبد کاووس
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 49
حجم فایل: 2515 کیلوبایت
قیمت: 4000 تومان

دانلود گزارش کارآموزی شیمی کاربردی با موضوع کنترل کیفی آب شرب در شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان گنبد کاووس،
در قالب word و در 49 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: آب و فاضلاب
الگوی مصرف و تلفات آب شهری
عوامل موثر بر کاهش تقاضای آب شهری
آب صنعت
فاضلاب چیست

فصل دوم: آشنایی کلی با مکان کارآموزی
بخش کنترل کیفی
ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی

فصل سوم: ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموزی
آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی
آزمون های شیمیایی
آزمون های باکتریولوژیک

فصل چهارم: آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات 
محاسبات
نتیجه گیری

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ خرداد ۹۵ ، ۱۲:۴۱
محسن صادقی
گزارش-کارآموزی-شیمی-کاربردی-در-کارخانه-ماکارونی-زرین-گل
گزارش کارآموزی شیمی کاربردی در کارخانه ماکارونی زرین گل
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 140
حجم فایل: 1469 کیلوبایت
قیمت: 4000 تومان

دانلود گزارش کارآموزی شیمی کاربردی در کارخانه ماکارونی زرین گل،
در قالب word و در 140 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:
آشنایی کلی با مکان کارآموزی

فصل دوم:
گندم

فصل سوم:
آسیاب کردن

فصل چهارم:
تکنولوژی تولید ماکارونی

فصل پنجم:
پروسه تولید

فصل ششم:
آزمایش ها

فصل هفتم:
شیمی در خدمت پخت و پز

منابع

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ خرداد ۹۵ ، ۱۱:۵۰
محسن صادقی